GIẤY CHỨNG NHẬN

Trong gần 30 năm nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm cho các đối tác trong và ngoài nước, bên cạnh đó là sở hữu những thương hiệu riêng, đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi luôn tìm tòi, phát minh, cho ra đời những hợp chất mới, kỹ thuật mới và đã nhận được sự ghi nhận từ quốc gia. Dưới đây là những bằng chứng nhận, bằng khen, cột móc mà Saimdang luôn tự hào trong hành trình này