NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Bạch tật lê, Cacao ,Cam thảo, Cẩm thị, Cảo bản, Cát cánh, Cây ghi trắng, Chỉ thực, Chi tử, Chử thực tử, Đậu đen , Đinh hương ,Đương quy, Gi-so-cho, Hắc sâm, Hoàng Cầm, Hoàng liên, Ké đầu ngựa, Khổ sâm, Lá cây Giác mộc, Liên Kiều, Mao căn, Mao căn, Mè đen, Ngọc trúc, Phúc bồn tử, Phục linh, Rau má, Rễ Đại hoàng Chưởng diệp, Rễ Dâu tằm, Rễ địa hoàng khô ( Thục địa ), Rễ sắn dây, Sa nhân, Sinh địa, Tạo giác thích, Tảo nâu, Thăng ma, Thỏ ty tử, Thương nhĩ tử, Tô li, Tỏi đen, Vỏ cây Xích dương, Vỏ hạt dẻ, Vỏ rễ cây Câu Kỷ, Xuyên cung